Historien om Ansager Hotel

I 1688 blev Ansager Hotel (Ryttergården) nævnt i den danske historie ifølge Ansager lokalhistorisk arkiv. En ryttergård var et sted for handelsrejsende, der kunne få forplejning og opstaldet deres hest.

Ryttergården blev forpagtet op igennem 1700 tallet, dog uden at have egentlig status som kro. Først i 1834 blev Ryttergården anerkendt som lovlig kro i det Kristen Frandsen fik bevillingen af kongen.

Op igennem 1800 tallet var Danmark involveret i flere krige og dette mærkedes også i Ansager idet Herman Hermansen faldt i krigen 1864, på dette tidspunkt var Ryttergården (Krogården) dog stadig ikke blevet til Ansager Hotel. Under anden verdenskrig blev Ansager Hotel  beboet af tyske soldater på hotellets værelser og sal og samtidig brugt som vagtstue for tyskerne.

I 1881 havde H.P. Nissen lejet forretningen i kroen og i 1882 købte han kroen på anden tvangsauktion. Natten efter, at han havde købt kroen, blev det stormvejr og rejsestalden blæste om.

I starten af år 1900, nærmere betegnet 1909 da den nye skole blev indviet, blev der holdt fest i H.P. Nissens sal og her var der elektrisk lys.

I 1915 overtager H. Kristoffersen, svigersøn til H.P. Nissen kroen og får bygget Ansager Hotel. Arkitekten var den samme som havde tegnet købmandsgården, Carl Huthmann.

Op igennem starten af det 1900 århundrede bliver hotellet nu brugt som samlingssted for adskillige dilletant forestillinger, karneval og andre sammenkomster.

Til dem der har set TV2’s serie ”Badehotellet” vil nogen nok huske at Badehotellet fik besøg af selveste statsministeren Th. Stauning. Også Ansager Hotel havde den glæde at få besøg af statsministeren, året var 1929. Men også andre kendte personligheder har besøgt Ansager Hotel. I 1938 besøgte Sophus Krølben (Nielsen) Ansager Hotel og holdt foredrag, mens man i 1942 havde besøg af Osvald Helmuth, som var blevet inviteret af sportsforeningen.

I 1934 kom Ansager Hotel under politiets søgelys i det der blev afholdt en razzia på afholdshotellet. I perioden 1924-38 blev et især jyske sogne lukket for udskænkning og handel med spiritus. Under politirazziaen på afholdshotellet blev der fundet betydelige mængder af bajersk øl på bordene, akvavit, Cloc og cognac (uden etiketter), mens en ølvogn var ved at læsse øl af.  Ved retten kom det frem at værten havde aftaget 2865 stjerne øl (og det er næppe øl af mærket Star, der her er tale om). Først i 1959 får Ansager Hotel en egentlig spiritus bevilling.

I 1935 får Ansager Hotel indlagt vand og i 1938 er hele byen kloakeret.

I 2003 bliver musik en væsentlig del af Ansager Hotel, idet Neighbours optager deres DVD i forbindelse med deres pladeudgivelse ”Den gyldne nøgle”. I september 2013 afholder Neighbours atter et musik arrangement, her en koncert i hotelsalen, i forbindelse med Marie festivalen.

I 2011 bliver Ansager Hotel købt af Ansager Erhvervs-Invest. Et stærkt lokalt engagement i at bevare byens samlingssted, Ansager Hotel.


Ansager Hotel får en renæssance

Ansager  Musik  Hotel har fået en renæssance efter en flot indsats fra en stor gruppe af lokale borgere og derfor fremstår den historiske bygning igen indbydende og stemningsfuld.

De lyse og venlige lokaler med musisk atmosfære indbyder til sammenkomster og fester op til 150 personer.

Kom altid ind og få et uforpligtende tilbud på jeres fest.

Ansager Musik Hotels krostue er også et besøg værd i de gamle og hyggelige rammer.

På tidslinjen kan du se de forpagtere og ejere der beværtet Ansager Hotel, Krogården og Ryttergården op igennem tiden. Data er venligst udlånt af Ansager lokalhistorisk arkiv.

Ansager Hotel tidslinje

2017Danny Kølskov Nielsen indtræder som partner
1688 Ryttergård
1721 Præsten Phillip Heinrich Friedlieb
1750 Hans Pedersen Hissel af Olling
1774 Hans svigersøn Søren Christensen 
1776 Hans Hansen
1791 Hans nevø, Chr. Jonsen fra Galsthoe
1798 Tvangsauktio. Kreditor Anders Pedersen Hejbøl. Udstykket i 41 parceller.
1801 Chr. Jepsen Krasborg
1803 Hans svigersøn, Peder Nielsen
1814 Enken gifter sig med Anders Pedersen af Ølgod
1826 Jørgen Haahr Jepsen
1829 Tvangsauktion. Kristen Frandsen, den 1. lovlige kromand. Han fik bevilling 1834 af Kongen.
1839 Mads Berthelsen
1860 Herman Hermansen, som faldt i krigen 1864.
1868 J. K. Jensen
1875 P. Kyed, efter auktion. 
1879 A. P. Pedersen
1881 H. P. Nissen
1915 Hans svigersøn H. Kristoffersen (her bliver det egentlige Ansager Hotel bygget)
(1925) Jeppe Andersen fra Øse
1935 Hotelejer Kr. Perdersen (Hotel Varde) køber hotellet og forpagter det til sin søn Th. Søndergård Pedersen
1937 Ny ejer. Tidligere gårdejer Terkildsen, Gjellerup holm, Varde
1940 Kr. Pedersen bortforpagter til fru Nielsen, Esbjerg
1941 Kr. Pedersens svigersøn, Kbm. Jørgensen, Varde
1943 Fhv. gdr. Rosenmaj køber hotellet
1945 Hilmer Jensen, mejerist fra Hodde køber hotellet
1954 Peder Lauridsen, ny ejer af hotellet
1965 Oluf og Ruth Østergaard køber hotellet
1990 Johannes og Anne Marie Østergaard overtager hotellet
1994 Marianne Ladefoged køber hotellet
1998 Efter tvangsauktion over Johannes og Anne Marie Østergaard atter hotellet
2005 Anders Stubkjær køber hotellet, men dør ved en tragisk trafikulykke, hvorefter hans søster Mette Stubkjær overtager hotellet
2011 Hotellet købes af Ansager Erhvervs invest
2014 Casper Theis forpagter hotellet og hyttebyen
2015 Charlotte og Jimmy Østergaard bliver forpagtere
2016 David Borchardt og Michael Pedersen forpagter hotellet og hyttebyen
2017 Danny Kølskov Nielsen indtræder som partner på Ansager musik hotel